top of page

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

 

Ochrana Vašeho soukromí je zásadní součástí námi vyvíjených aktivit. Níže si můžete přečíst více o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jak chráníme vaše soukromí.

 

Správce údajů:

Jana Krutáková jana.krutakova@stan.cz

Anna-Marie Houserová anna.marie.houserova@stan.cz

Elizatelier s.r.o. www.elizatelier.cz

 

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správci jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy vyplývající z naší činnosti. Vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme.

 

 

Jaká jsou Vaše práva?

 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme máte právo:

- Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON).

 

- Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

 

- Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 

- Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu jana.krutakova@stan.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na adresu regionální kanceláře uvedenou na webu, nebo osobně.

 

- Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku, nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

V případě, že vyplňujete kontaktní formulář na našem webu, zpracováváme Vaše osobní údaje. Především Vaše jméno a kontaktní email, který slouží pouze nám pro doručení odpovědi na Váš dotaz.

 

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme.

 

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské unie ani do členských států Evropské unie.

 

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování. 

bottom of page