Jana jede na výlet - Tvarožná Lhota

Cyklus Jana jede na výlet pokračuje! Tentokrát jsem se vypravila do Tvarožné Lhoty, vesničky kousek za Strážnicí, která v roce 2012 získala ocenění Vesnice roku Jihomoravského kraje a v celostátním kole se umístila na druhém místě.Nabitý program připravila paní starostka Martina Bílová.. Nejprve jsem navštívila místní farmu manželů Říhových. Chovají koně, skot, hospodaří na pozemcích v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Pěstují pícniny, ječmen, kukuřici, a to vše vesměs pro potřebu svého hospodářství.Také jsem si popovídala s vinařem Jiřím Uřičářem, jehož vinařství sídlí na bývalém statku Antoše Frolky, výtvarníka a žáka moravského malíře Joži Úprky. Jiří Uřičář ml. pokračuje už 10 let v odkazu svého otce a na statku Dúbravka pěstuje odrůdy révy vinné typické pro Strážnickou oblast. Společně s Vinařstvím Botur Strážnice a Víno Roseta Radějov iniciovali projekt „Ztraťte sa u nás!“ ve Strážnickém vinařském trojúhelníku zaměřený na zážitkovou turistiku.Podívala jsme se i do Blatnice pod Svatým Antonínkem, kde na nás už čekala paní starostka Svatava Blahynková, se kterou jsme navštívili zelinářství pana Němečka a rodinné Vinařství Vyskočil. Manželé Vyskočilovi vinaří již od roku 1984. Obhospodařují celkem 16 ha vinic. Celou produkci hroznů sami zpracovávají na tichá vína a speciální vína slámová. Milé setkání bylo s paní Pavlicovou z Hroznové Lhoty, která společně se svým manželem zemědělcem, řemeslníkem a výtvarníkem Františkem Pavlicou vyrábí došky na střechy historických chalup a slámové věnce. Žito sečou samovazem a mlátí na staré mlátičce. Výroba došků a věnců probíhá ručně.


Nakonec jsem navštívila Kněždub – rodný domek malíře Joži Úprky, sochaře Franty Úprky a jejich dvou dalších sourozenců. Obec před několika lety odkoupila od dědiců téměř ruinu, kterou následně opravila z prostředků EU a dnes provozuje jako muzeum.


Krásně prožitý den v překrásném Jihomoravském kraji. Opět jsem si připomněla, jak je můj rodný kraj rozmanitý a nádherný.


#janajedenavylet #stan #starostoveanezavisli #janakrutakova

114 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše